29/07/2021
3657

REYGRASS TOHUMU FİYATLARI

Italian Ryegrass tek yıllık buğdaygiller arasında yer alan kaba yem açığını
kapatma da önemli bir rol üstlenen yem bitkisidir. Yem fiyatlarının bu denli
artışından sonra çiftçilerimizin en az etkilenmesi için ryegrass ekmeleri
gerekmektedir.

Kurak arazilerde 2-3 defa, sulak arazilerde ise 5-6 defa biçim
yapabilirsiniz. Italian ryegrass ekiminde dekara 5 kg tohum atılır. Italian ryegrass
ile dekardan 10-15 ton yeşil ot ve 2-4 ton arası kuru ot alabilirsiniz.

OECD belgeli orijinal Italian ryegrass ın içerisinde %22 ham protein bulunur ve
bu oran yem bitkilerinin kraliçesi olarak adlandırılan yoncadan daha yüksektir.
Italian ryegrass’ı inekler, koyunlar, keçiler ve atlar severek tüketirler. Büyükbaş
ve küçükbaş hayvanlarda çok ciddi et ve süt artışı sağlar. Bir inek 150 kg’a kadar
tüketebilir hazmı ve sindirimi kolaydır. Aynı zamanda hayvanların artan enerji
seviyesini göreceksiniz.Sahip olunan hayvanları Italian ryegrass ile beslersek
büyük ekonomik sıkıntılara neden olan, çiftçinin elini kolunu bağlayan yem
fiyatları ve fabrika yemlerinden tasarruf edebileceğiz.

Italian Ryegrass hayvanlarda sadece et ve süt artışının yanında birçok hastalığa
karşı da direnç sağlamaktadır ve doğum kolaylığıyla hayvanlarınız daha sağlıklı
hale gelecektir.

Italian Ryegrass silaj yapılarak, kuru ot yapılarak, yeşil biçilerek ve günlük
otlatarak hayvanlarınıza yedirebilirsiniz. Italian Ryegrass hayvancılık yaparken
daha çok gelir elde etmemizi ve sağlıklı hayvanlara sahip olmamızı
sağlamaktadır.

Italian ryegrass ile devlet desteklemesi alarak maliyetleri daha aşağıya
çekilebilmektedir.

İthal Ryegrass tohumu ambalajı 25 kg şeklindedir.

Yıllara göre Ryegrass Tohumu Fiyatları:
2021 Ryegrass Tohumu Fiyatı : 27 TL
2020 Reygrass Tohumu Fiyatı : 23 TL
2019 Ryegrass Tohumu Fiyatı : 17 TL
2018 Reygrass Tohumu Fiyatı : 14 TL
2017 Ryegrass Tohumu Fiyatı : 12 TL

Firmamız sadece ithal OECD belgeli, orijinal Ryegrass tohumu satmaktadır.
Çakma tohum yani yerli reygrass diye satılan tohumlardan prensip gereği
çiftçilerimizi aldatmamak adına satış yapmamaktayız.

Ryegrass tohumunu çiftçilerimiz Süt Otu ismi ile de anmaktadırlar. Burada
kastedilen anlam büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda sütü arttırdığından hayvan
yetiştiricileri süt otu demektedirler.

Torunoğlu Tohumculuk olarak sadece Ryegrassı Türkiye’ye tanıtmakla kalmayıp,
Ot tipi Teff Grass, Yapay Çayır Mera ve Silajlık Soyayı da vatanımıza kazandırdık.

Detaylı Bilgi İçin:
0 322 239 88 08 - 0 532 266 40 41