23/09/2022
2637

Torunoğlu Tohumculuk

Torunoğlu Tohumculuk 1990 yılından bu tarafa Türk hayvancılığına paha biçilemeyen hizmetler sunmuş, tohumculuk sektörünün öncü firmasıdır. Torunoğlu Tohum birçok yem bitkisini Türkiye'ye getirilmesini sağlamıştır. Bu bitkiler sırasıyla ryegrass, yapay çayır mera, teff grass, şeker sorgumu tohumlarıdır. Ayrıca enstitüde ıslah edilip geliştirilen, silajlık soya tohumunu da ülke geneline tanıtım ve yayım çalışmalarını yaparak ülkeye kazandırmıştır.

Torunoğlu Tohumculuğun faaliyet alanları yem bitkisi tohumları, tarla bitkileri, çim tohumları, bitki besleme ürünleridir. Torunoğlu Tohum yem bitkisi tohumlarımız aşağıdaki gibidir.

Reygras tohumu, dekara 5 kg ekilir. Yılda 5-6 kez biçilir. Ekim zamanı sonbahar ayıdır. Tek yıllıktır. Devlet yem bitkisi desteklemesi vardır.
Yapay çayır mera tohumu, dekara 6 kg ekilir. 5 yıllıktır. Sonbaharda ekilir. Devlet yem bitkisi desteklemesi vardır.
5'li karışım mix yem bitkisi, dekara 15 kg ekilir. Ekim zamanı sonbahardır. Tek yıllıktır. Devlet yem bitkisi desteklemesi vardır.
Teff grass tohumu, dekara 1,5 kg ekilir. Yazlık bir yem bitkisidir. Yazın ekilir. Tek yıllıktır.
Silajlık soya tohumu, dekara 8 kg ekilir. Mayıs-Haziran aylarında ekim yapılır. Yazlık bir yem bitkisidir. Devlet yem bitkisi desteklemesi vardır.
Sorgum sudan otu tohumu, dekara 3-5 kg ekilir. Tek yıllık bir yem bitkisidir. Baharda ve yazın ekilir. Yem bitkisi devlet desteklemesi vardır.
Korunga tohumu, dekara 15 kg ekilir. Öncelikle sonbahar ekimi doğru olur. 3-4 yıllık bir yem bitkisidir. Yem bitkisi devlet desteklemesi vardır. 
Yonca tohumu, dekara 4-5 kg ekilir. 5-7 yıl ömrü vardır. Yem bitkisi devlet desteklemesi vardır.
Silajlık mısır tohumu, 50.000 adetlik torbalarda 5 dekar ekilir. Tek yıllıktır. Yem bitkisi devlet desteklemesi vardır.

Torunoğlu Tohum bitki besleme ürünlerimiz şu şekildedir.

Tytanit bitki besleme ürünü, Optymus bitki besleme ürünü, Vanadoo bitki besleme ürünü, Optycal bitki besleme ürünü, Rootstar bitki besleme ürünü, Growon bitki besleme ürünü, Borzinmax bitki besleme ürünü, Nitroplus bitki besleme ürünü, Nitromax bitki besleme ürünü, Phosphomax bitki besleme ürünü, Kalimax bitki besleme ürünü, Optymax bitki besleme ürünü, Kalprim bitki besleme ürünü, Fostar bitki besleme ürünü, Calciummax bitki besleme ürünü, Mikromax bitki besleme ürünü, Mikrochelat bitki besleme ürünü.