29/05/2018
5214

Reygras Yetiştiriciliği

Reygras yetiştiriciliğinde ot hasat ederken ot slaj makinasıyla, tamburlu ot biçme makinasıyla,enria ot biçme vagonuyla, küçük işletmelerde orak ve tırpanla biçilir. 

Reygras otu besin değerleri 
Reygras rulo slajının % 19.2, yeşil otunun % 22  ham proteini vardır. Çok lezzetli bir yem bitkisidir. At, sığır, manda koyun, keçi ve kanatlılar severek yerler. Bu hayvanların beslenmesinde  çok önemlidir. Reygras otu süt ve besi hayvanlarının rasyonlarının vazgeçilmezidir.

Reygras otu kaç defa biçilir?
Suluda 5-6 kez kuruda 2-3 kez biçilir. Otlatmaya dayanıklı mükemmel hızda gelişen bir kaba yem bitkisidir. Reygras otu pas hastalıklarına dayanıklıdır. Yabani otlara karşı rekabetcidir. Buna rağmen çok yoğun geniş yapraklı yabani ot çıkarsa  tarlaya buğdaygillere atılan amin veya ester grubu ot ilaçları atılır.

Reygras otu kuraklığa ve aşırı yağışlara  karşı dayanıklıdır. Reygras serin mevsim yem bitkileri içerisinde alternatifi olmayan bir yem bitkisidir Çok fazla yeşil ot verir yaklaşık 15 ton yine çok fazla kuru ot verir 4 ton gibi, Havaların  ılıman geçtiği sonbahar aylarında ekildiğinde 35 - 40 gün gibi kısa bir zamanda biçime ulaşır. Reygras otu çok hızlı bir büyüme ivmesine sahiptir.

Reygras bitkisi otlatılırken tarla 2-3 eşit parcaya ayrılır. Bölme telle yada elektirikli çitle yapılır. Tarla münavebeli (dönüşümlü) olarak otlatılır. 

İtalian ryegrassla beslenen hayvanlarda et ve süt artışı olur. Koyun ve keçilerde ikizlik oranın artmasını sağlar. Ülkemiz kaba yem konusunda sorunlar yaşamaktadır. Dışardan saman ithalatı yapar duruma düşmüş bulunmaktayız. Türkiyenin kaba yem açığını kapatmada italian ryegrass önemli bir rol üstlenmektedir.

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Bölgelerimizde kışın boş duran arazilere italian ryegrass ekerek kışın boş kalan araziler değerlendirilmiş olur. Yonca, pamuk ve diğer bitkiler için iyi bir münavebe bitkisidir italian ryegrass.

Reygrassla beslenen hayvanlarda bilhassa koyun ve keçilere yem vermeye lüzum yokdur. Manda, sığır ve atlar reygrass yerse sınırlı bir miktarda yem verilir. İtalian ryegrassdan hayvanlar doyası yiyebilirler. İtalian ryegrass yem bitkisinin bilinen bir toksik özelliği yoktur. Bir inek deneysel reygras tüketiminde 150 kg reygras otu yediği gözlenmiştir. Hazmı ve sindirimi çok kolaydır. Hayvanlar olağan üstü bir iştahla yerler.Reygras otu her 20 günde bir biçime gelir. Yılda bir çok kez biçilir.

Reygras otu yorumları: Yorumların ana teması  bol ot verimi ve masrafsız hayvan besleme konusunda memmuniyet yorumlarıdır.

Rygras  slajı fiyatı: Rulo reygras slajı fiyatı tonu 460 tl ye kadar satılmıştır. Bu fiyatlar Çukurova Bölgesinde tesbit edilmiştir.

Ryegras yetiştiriciliği: Ülkemiz hayvancılığına yeni ufuklar açacak çok değerli bir ot yem çeşididir. Ryegrass kaba yem yetiştiriciliği her yıl ekim alanları artış kaydetmektedir.