14/01/2019
2676

Slajlık Soya Fasulyesi Tohumu

Son yıllarda ekim alanları artarak çoğalan slajlık soya fasulyesi yazlık tek yıllık bir yem bitkisidir. Ekimi  birinci ürün olarak Nisan ayının 20'sinden sonra yapılmalıdır. İkinci ürün ise buğday-arpa hasatından sonra Haziran ayında ekilmelidir. 

Slajlık Soya Fasulyesi Tohumu Nasıl Ekilir?

Slajlık soya fasulyesi tohumu dekara 10 kg ekilir. Ekim derinliği 3-4 cm'i geçmemelidir. Slajlık soya fasulyesi tohumu tavlı toprağa ekilmelidir. Toprak tavlı hale getirilip nemli olmalıdır.  Ekim yapılırken soya bakterisi kullanmak doğru tercih olur. Bakteri kullanıp ekimi yapıldığında üst gübre kullanmaya gerek yoktur.Tohumlar çıkış yapana kadar tarla sulanmamalıdır. Sulama yapıldığı taktirde tohum şişer ve seyrek çıkar. Yaklaşık bir haftada çimlenir. 

Slajlık soya fasulyesi ekimi yapılırken tarla ikiye bölünüp yarısına slajlık soya fasulyesi, diğer yarısına da slajlık mısır ekilmelidir. Slajlık mısır tohumunun ham protein oranı %7'dir. Slajlık soya fasulyesiyle birlikte ekimi yapıldığında ham protein oranı %16-17'lara çıkmaktadır. Bu da müazzam bir yem kaynağı olacağının göstergesidir. Yaklaşık 90-110 gün aralığında slaja gelmektedir. Slaj yapılırken biçim bir mısırdan bir soyadan yapılmalıdır. Römorkta iki ürün karıştırılıp öyle slaj yapılmalıdır. 

Soya ve mısır slajının karışık yapılmasının sonucunda hayvanlarda daha çok verim artışı görülmektedir. Yaklaşık %15 daha çok et ve süt verimi gözlenmiştir. Bu şekilde beslenen hayvanlarda %30 yem tasarrufu sağlanmıştır. Böylece çiftçilerimiz daha karlı olacaktır. 

Slajlık soya fasulyesini aynı zamanda sorgum sudan otuyla ekip sorgun sudan otunun da protein oranı yükseltilebilir.

Slajlık soya fasülyesi çok yüksek ham  protein içerir,soya danesinde ham protein oranı %42 dir.Soyanın yeşil aksamında hasat zamanına göre % 17- 24.6' ham protein içermektedir.Slaj kalitesi çok yüksektir.%35 kuru madde,%43.3 NDF, %32.3 ADF, %6.7 ADL içermektedir (%100 kuru madde bazında) .Soya küspesinde %46-47 ortalama ham protein bulunur.

Slajlık soya fasulyesi kendi başına ayakta durur. yatmaya dayanıklıdır. Dekardan 2 ton kuru ot, 5-6 ton slaj elde edilir. 2-2,5 mt'ye kadar yükselebilir.

Slajlık soya fasulyesi tohumu fiyatları ve slajlık soya fasulyesi yetiştiriciliği hakkında detaylı bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.