11/12/2019
6221

Silajlık Soya Tohumu

   Silajlık soya tohumu Bilim Adamlarımız tarafından; Tarım Bakanlığı bünyesinde, Adana'da *Yemsoy* ve *Yeşilsoy* isminde 2 çeşit ıslah edip tescil ettirmiştir. "Yemsoy" ve "Yeşilsoy" soya tohumları silajlıktır.

1-) Silajlık soya tohumu ekimi; 2020 yılında yem bitkileri destekleme listesine alınması beklenmektedir. Tarım Bakanlığı yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçmiştir. Silajlık soyanın destekleme fiyatını, silajlık mısırın destekleme fiyatıyla eş değer olmasını Bakanlık yetkililerinden rica ettik.

2-) Nisan ortalarından Ağustos başına kadar tüm Türkiye'de ekimi yapılabilmektedir. 

3-) Slajlık soya tohumu; tavlı ve nemli toprağa ekilir.

4-) Silajlık soya tohumu filizlenene kadar toprağa su verilmez. Aksi takdirde soyanın tohumunun şişip bozulmasının önüne geçilemez.

5-) Silajlık soya tohumu 90 günde silaj yapımına uygun hale gelir.

6-) Ekim aşamasında soya bakterisi tohumlara uygulanır.

7-) Silajlık soya tarlasından dekardan; 1750-2000 kg kuru ot, 5 - 6.5 ton soya silajı alınır.

8-) Soya tanesinin yağı çıkartıldıktan sonra soya küspesi hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Soya küspesinin protein oranı %45-47 aralığındadır. Bilinen en yüksek proteinli yem ham maddesidir. Silajlık soya fasulyesinin yeşil aksamında %25'e kadar ham protein vardır. 

9-) Silajlık soya yem bitkisi ülkemiz hayvancılığını ayağa kaldıracak çok değerli bir yem bitkisidir. 

10-) Genelde slajlık soya ekimi mısırla yarı yarıya, tarla ikiye bölünerek ekilir. Her iki yem bitkisi slajlık soya ve slajlık mısır; biçerken karışır birde çiğnerken karışır.  Mısırın protein değerlerini; %6-7'den, %16-17'ye yükseltir. Bu protein yüzdeleri, birinci sınıf hayvan yeminde ki protein yüzdeleridir. Hayvan yemlerinde ki protein GDO'ludur, silajlık soyada ki protein GDO'suzdur ve natureldir. 

11-) Yemsoy ve Yeşilsoy slajlık soya tohumu GDO'suzdur. Amerika'nın GDO'lu slajlık soya tohumundan daha üstündür. Bu hususta Türk mühendislerini alkışlıyoruz, canı gönülden tebrik ediyoruz ve gurur duyuyoruz.

12-) Silajlık soya tohumu Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde ıslah edilmiş ve Tarım Bakanlığınca tescil edilmiştir. 

13-) Slajlık soya fasulyesi hayvanlarda %15 verim artışı sağlar. Soyalı slaj bünyesinde bulunan yüksek protein nedeniyle hayvanları tok tuttuğundan yem ve mısır slajı tüketiminden tasarruf sağlanır. 

14-) Silajlık soya silajlık mısırın olumsuz etkilerini ortadan kaldırır.

15-) Küçükbaş hayvanlarda; koyun ve keçilerde yüksek protein ikizliği yüksek seviyelerde arttırır. Torunoğlu Keçi Çiftliği'nde yapılan slajlık soya denemelerinde; çebiçlerde ilk doğumda %85 ikizlik oranı yakalanmıştır.

Slajlık soya tohumu hakkında daha detaylı bilgi almak için sipariş vermek firmamızla iletişime geçebilirsiniz.