29/05/2018
3083

Reygras Otu

Reygras tohumu alırken ithal OECD sertifikalı orjinal tohumları tercih ediniz. Eskişehir çimini kesinlikle reygras diye almayınız. Çiftcilerimizi reygras konusunda aldatan firmalardan uzak durunuz. OECD belgesi olmayan tohumları almayınız.

Reygras otu Güney Avrupa menşeli bir kışlık yem bitkisidir. Reygras otu tek yıllık serin mevsim yem bitkisidir. Reygras otu geniş yapraklı, parlak renkli hayvanlar için çok leziz bir yem bitkisi çeşididir. Saçak kök yapısına sahiptir. 1.5 m ye kadar boy yapabilir.

Reygras serin ılıman mevsimi sever aşırı sıçakları kesinlikle sevmez. 32-35 santigrat sıçaklarda  bitki başak çıkarır ve kendini bitirir. Sonrasında kurur. Buğdaygil grubundandır. Buğdaygillerin davranışı gibi davranış sergiler. Reygras et süt üretimi için eşsiz bir kaba yem bitkisidir. Mükemmel sonbahar ve ilkbahar büyümesi yapar. Ilıman iklimlerde kışında büyüme gösterir.

Reygras bir yıl üretimde kalan bir hayvan yem bitkisi çeşididir. Reygras otunun diploid ve tetraploid çeşitleri vardır. Diploid çeşitler soğuklara karşı hassasdır. Tetraploid soğuklara daha dayanıklı, daha geniş yapraklı ve besleyici özelliğe sahiptir.

Reygras otunun özellikleri
Dekera 5 kg hektera 50 kg reygras tohumu ekilir. Reygras otu nasıl ekilir? Reygras ekim şeklinde toprak iyice ufalanıp inceltilir. Tarlaya sürgü(tapan) çekilir. Reygras tohumu elle yada mibzerle ekilir. Mibzerin bıçakları yukarı kaldırılır, hortumları boşa çıkarılır tohum gübre toprağın yüzüne saçılır. Üzerine tekrar tapan(sürgü) çekilip kapatılır. Tohumu toplamasın diye tapanın önü kaldırılır tekrar tapan çekilir. Sonrasında dişsiz silindir çekilip toprak iyiçe sıkıştırılır. Pimpon topu sıçrayacak şekilde iyice sıkıştırılır.

Reygras gübreleme 
Ekerken dekera 15-20 kg 20-20 3 hafta sonra üzerine dekera 15-20 kg üre atılır. Bazanda yaprakgübresi, deniz yosunu ve hümik asit atılır.

Reygras otu ne zaman ekilir ? 
Ağustos ortasından aralık sonuna kadar ekilir. İlkbahar ekimimini tavsiye etmiyoruz. Yaptığımız denemelerde reygras otunun kışlama(soğuklama) isteği olduğundan ilkbahar ekimlerinde sonuç başarısız olmaktadır. Reygras  ekimi kesinlikle sonbaharda yapılmalıdır.

Reygras otu ne zaman biçilir?
Reygras otunun biçim yüksekliği 30-40 cm boya ulaştığında yapılır. Zira en yüksek proteini bu boyda taşımaktadır. Çok fazla boylanırsa protein oranı azalır ve selüloz oranı yükselir. Bitki kartlaşıp besini düşer.